Barneforsikring


Barneforsikring

Vår barneforsikring har et bredt dekningsomfang, og omfatter både sykdom og ulykke. Du kan kjøpe barneforsikring som gjelder for egne barn, og barn som du er verge for.

Når sykdommen eller uhellet er ute i familien, så skal du ha muligheten til å konsertere deg om familien og ikke tenke på det praktiske. Da kan det være godt å ha en forsikring som bidrar på det økonomiske.


Sjekk pris

Våre dekninger

Standard
Ekstra
Super

Ekstra: dekker kr 450 per dag. Super: dekker kr 450 per dag.

Ekstra: dekker 400 000 kroner. Super: dekker 400 000 kroner.

Ekstra: dekker kr 100 000. Super: dekker kr 200 000.

Ekstra: dekker kr 200 000. Super: dekker kr 250 000.

Ekstra: dekker kr 400 000. Super: dekker kr 600 000.

Standard: dekker inntil kr 75 000. Ekstra: dekker inntil kr 75 000. Super: dekker inntil kr 100 000.

Dekker utgifter ved medisinsk invaliditet. Kr 500 000 ved standarddekning, kr 1 250 000 ved ekstra og kr 2 000 000 ved super.

Standard: dekker kr 75 000. Ekstra: dekker kr 75 000. Super: dekker kr 100 000.

Barneforsikring

Du kan kjøpe barneforsikring som gjelder for egne barn, og barn som du er verge for.

For barn anbefaler vi at du kjøper barneforsikring fremfor ulykkesforsikring. Denne har et bredere dekningsomfang, og dekker både sykdom og ulykke.

Barneforsikringen dekker død, behandlingsutgifter ved ulykke og medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke.

I tillegg kan du også kjøpe ekstra dekning som dekker arbeidsuførhet, kritiske sykdommer, tilpassing av bolig, utvidet hjelpestønad og dagpenger ved sykehusopphold.

Økonomisk bidrag?

Foreldres økonomiske hverdag kan endres mye dersom man for eksempel blir nødt til å bygge om huset eller være hjemme for å passe på det syke barnet på hel eller deltid. Selv om man får hjelp fra det offentlige kan hverdagen økonomisk sett fortone seg veldig annerledes.

Barneforsikringen er en fulltidsdekning som gjelder i og etter barnehage og skoletid.

Kontakt oss

Ring oss:

21 51 93 10 eller +47 21 51 93 10 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@forsikring.instabank.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Disse vilkårene gjelder for barneforsikring.

Hva dekkes?

Barneforsikring kan tegnes for norske statsborgere mellom 3 måneder og 16 år. Forsikringen vil opphøre når barnet blir 26 år.

Hos Instabank Forsikring kan du velge dekningene standard, ekstra eller super.

Barneforsikring standard dekker:

 • Død, uansett årsak
 • Behandlingsutgifter ved ulykke
 • Medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke

Barneforsikring ekstra dekker:

I tillegg til å dekke det samme som vår standard dekning, dekker barneforsikring ekstra:

 • Arbeidsuførhet
 • Kritiske sykdommer
 • Tilpassing av bolig
 • Utvidet hjelpestønad
 • Dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring super dekker:

Barneforsikring super dekker det samme som ekstra, men med høyere forsikringssummer på de fleste punktene. Se tabell under for mer informasjon.

Dette dekker barneforsikring med følgende forsikringssummer per produkt:

Standard

Ekstra

Super

Erstatning ved død
75 000
75 000
100 000
Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet uansett årsak
500 000
1 250 000
2 000 000
Behandlingsutgifter ved ulykke
75 000
75 000
100 000
Ervervsmessig uførhet
-
400 000
600 000
Kritiske sykdommer
-
200 000
250 000
Tilpasning av bolig
-
100 000
200 000
Utvidet hjelpestønad
-
400 000
400 000
Dagpenger ved sykehusopphold
-
450
450


Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.Hva som ikke er omfattet av forsikringen

I sammenheng med tegning av barneforsikring må du fylle ut og levere et helseerklæringsskjema. Forsikringen dekker ikke sykdommer eller arbeidsuførhet som er en følge av sykdom eller lidelse som er påvist eller som det har vært vist tegn til eller symptomer på innen tre måneder etter at helseerklæringsskjema er utfylt og sendt til Instabank Forsikring.

Hos Instabank Forsikring kan du tegne standard eller utvidet barneforsikring.

Barneforsikring standard dekker ikke:

 • Arbeidsuførhet
 • Kritiske sykdommer
 • Ombyggingskostnader
 • Utvidet hjelpestønad
 • Dagpenger ved sykehusopphold

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen ikke dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Kontakt oss

Ring oss:

21 51 93 10 eller +47 21 51 93 10 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@forsikring.instabank.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Hva dekkes?

Barneforsikring kan tegnes for norske statsborgere mellom 3 måneder og 16 år. Forsikringen vil opphøre når barnet blir 26 år.

Hos Instabank Forsikring kan du velge dekningene standard, ekstra eller super.

Barneforsikring standard dekker:

 • Død, uansett årsak
 • Behandlingsutgifter ved ulykke
 • Medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke

Barneforsikring ekstra dekker:

I tillegg til å dekke det samme som vår standard dekning, dekker barneforsikring ekstra:

 • Arbeidsuførhet
 • Kritiske sykdommer
 • Tilpassing av bolig
 • Utvidet hjelpestønad
 • Dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring super dekker:

Barneforsikring super dekker det samme som ekstra, men med høyere forsikringssummer på de fleste punktene. Se tabell under for mer informasjon.

Dette dekker barneforsikring med følgende forsikringssummer per produkt:

Standard

Ekstra

Super

Erstatning ved død
75 000
75 000
100 000
Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet uansett årsak
500 000
1 250 000
2 000 000
Behandlingsutgifter ved ulykke
75 000
75 000
100 000
Ervervsmessig uførhet
-
400 000
600 000
Kritiske sykdommer
-
200 000
250 000
Tilpasning av bolig
-
100 000
200 000
Utvidet hjelpestønad
-
400 000
400 000
Dagpenger ved sykehusopphold
-
450
450


Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.Hva som ikke er omfattet av forsikringen

I sammenheng med tegning av barneforsikring må du fylle ut og levere et helseerklæringsskjema. Forsikringen dekker ikke sykdommer eller arbeidsuførhet som er en følge av sykdom eller lidelse som er påvist eller som det har vært vist tegn til eller symptomer på innen tre måneder etter at helseerklæringsskjema er utfylt og sendt til Instabank Forsikring.

Hos Instabank Forsikring kan du tegne standard eller utvidet barneforsikring.

Barneforsikring standard dekker ikke:

 • Arbeidsuførhet
 • Kritiske sykdommer
 • Ombyggingskostnader
 • Utvidet hjelpestønad
 • Dagpenger ved sykehusopphold

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen ikke dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Kontakt oss

Ring oss:

21 51 93 10 eller +47 21 51 93 10 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@forsikring.instabank.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo