Dødsfallsforsikring


Dødsfallsforsikring

Instabank Forsikring leveres av Troll Forsikring, som i april 2018 ble kjøpt opp av Tryg Forsikring. Salget sikrer at du fortsatt vil få noen av markedets beste forsikringer.

Tryg tilbyr en god og heldekkende livsforsikring. Velg mellom Dødsfall, Arbeidsuførhet og Alvorlig sykdom, eller kombinasjonen. En livsforsikring kan være avgjørende hjelp for deg og de rundt deg i en vanskelig situasjon.


  Har du noen spørsmål? Vi hjelper deg!

Våre dekninger

Dødsfallsforsikring