Dødsfallsforsikring


Dødsfallsforsikring

Dødsfallforsikring er særlig viktig for deg som har forsørgeransvar eller en samboer/ektefelle som er avhengig av din inntekt for å kunne betjene gjeld og faste utgifter. Lever du alene, og er uten forsørgeransvar, er behovet for livsforsikring begrenset.

Noen ting er det vanskelig å tenke på, men viktig å forberede. Dødsfallsforsikring gir etterlatte utbetaling lik den forsikringssummen du har valgt, uansett dødsårsak.


Sjekk pris


Våre dekninger

Dødsfallsforsikring

Dødsfallsforsikring

Dødsfallforsikring er særlig viktig for deg som har forsørgeransvar eller en samboer/ektefelle som er avhengig av din inntekt for å kunne betjene gjeld og faste utgifter. Lever du alene, og er uten forsørgeransvar, er behovet for livsforsikring begrenset.

Dødsfallsforsikring gir etterlatte utbetaling lik den forsikringssummen du har valgt ved død, uansett dødsårsak.

Har du gjeld?

De fleste av oss har gjeld. Dødsfallsforsikring hos Instabank er en skattefri utbetaling der gjenlevende ektefelle/ samboer kan velge å bruke erstatningen til det han eller hun ønsker. Det er ikke noe krav knyttet til å slette gjeld. Likevel er det naturlig for mange å bruke erstatningen til å slette gjeld.

Helseerklæring

Når du kjøper personforsikring, mottar du en e-post med helseerklæringsskjema. Dette må du fylle ut, signere og sende til oss. Når vi mottar den signerte helseerklæringen, vil våre saksbehandlere vurdere om forsikringen er godkjent på normale vilkår, eller som den er godkjent med reservasjon eller risikotillegg i pris. Avslag kan forekomme.

Når søknaden er ferdig behandlet vil du motta en e-post fra oss. Du kan også følge prosessen på Min Side.

Kontakt oss

Ring oss:

21 51 93 10 eller +47 21 51 93 10 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@forsikring.instabank.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Disse vilkårene gjelder for dødsfallsforsikring.

Hva dekkes?

Dødsfallsforsikring kan tegnes for norske statsborgere mellom 18 og 65 år, som har bodd i Norge de siste fem årene. Forsikringen vil opphøre når forsikrede er 70 år.

Dødsfallsforsikring gir deg en utbetaling lik den forsikringssummen du har valgt ved død uansett dødsårsak.Hva dekkes ikke?

I sammenheng med tegning av dødsfallsforsikring må du fylle ut og levere et helseerklæringsskjema.

Dødsfallsforsikring gir ikke rett på utbetaling av forsikringssummen ved forsikredes dødsfall hvis:

  • Dødsfallet skyldes spesielle forhold det er gjort reservasjoner for i forsikringsbeviset.
  • Den forsikrede reiser inn i områder hvor det er krig eller alvorlige uroligheter
  • Den forsikrede tar sitt eget liv innen et år etter at forsikringen begynte å løpe

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen ikke dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Kontakt oss

Ring oss:

21 51 93 10 eller +47 21 51 93 10 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@forsikring.instabank.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Når trenger jeg dødsfallsforsikring?

Dødsfallforsikring er særlig viktig for deg som har forsørgeransvar eller en samboer/ektefelle som er avhengig av din inntekt for å kunne betjene gjeld og faste utgifter. Lever du alene, og er uten forsørgeransvar, er behovet for dødsfallsforsikring begrenset.

Hvem utbetales forsikringsbeløpet til?

Beløpet utbetales som hovedregel til din ektefelle, registrert partner eller samboer. Dersom du ikke har ektefelle, registrert partner eller samboer vil forsikringsbeløpet utbetales arvinger etter lov eller testamente. Dersom du ønsker at andre enn disse skal motta forsikringsbeløpet kan du oppnevne dem som begunstiget når du tegner forsikringen.

Ønsker du å endre på hvem som får utbetalt forsikringsbeløpet kan du gjøre det ved å sende oss en skriftlig melding.

Må den begunstigede betale skatt av utbetalingen?

Utbetaling er å anse som arv og arveavgift må derfor påregnes. Ektefeller trenger ikke betale arveavgift. Det samme gjelder samboere med felles barn, hvis paret tidligere har vært gift med hverandre eller hvis paret bor sammen og har bodd sammen sammenhengende i minst to år i et ekteskapslignende forhold.

Kontakt oss

Ring oss:

21 51 93 10 eller +47 21 51 93 10 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@forsikring.instabank.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo