Hytteforsikring


Hytteforsikring

Tid tilbragt på hytta skal først og fremst være kos. Med dagens forventninger til komfort og standard så har det blitt enda viktigere å ha en god hytteforsikring for å ta godt vare på investeringen.

Hos oss er det enkelt og greit å forsikre hytta di - vi tar oss til og med av oppsigelsen av din gamle forsikring.


Sjekk pris


Våre dekninger

Super
Standard

Dekker vannskade som følge av at vann over terrengnivå trenger inn i bygningen. Kostnader til å utbedre utettheten, dekkes ikke.

Inkluderer skader fra ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte.

Dekker skader på bygning ved insekter og dyr.

Dekker nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier av den forsikrede faste eiendom. Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 100 000.

Dekker skade ved brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag eller elektrisk fenomen, samt skade ved brudd på elektrisk ledning.

Dekker vann- og annen væskeskade ved brudd på rørledning, utstrømming fra brannslukningsapparat eller lekkasje fra akvarium eller vannseng, samt skade grunnet vanninntrengning i bygning fra terreng.

Dekker skadeverk på bygningen og tyveri av bygningsdeler.

Dekker skade som følge av for eksempel skred, storm, flom, stormflo og jordskjelv.

Hytteforsikring

Din fritidsbolig skal være et sted for rekreasjon og hygge. Med dagens krav til komfort og standard innebærer det ofte at hytta blir en stor investering. Denne er det viktig å ta godt vare på.

Med vår forsikring er du sikret at din fritidsbolig til enhver tid er forsikret for den verdien den har. En slik forsikring kalles fullverdiforsikring.

Husk dessuten at innboforsikring til fritidsbolig ikke er dekket av innboforsikringen for boligen din, og derfor må kjøpes i tillegg.

Vi gir deg 10 % nettrabatt når du gjennomfører kjøpet på nett. Husk at du også får inntil 20 % rabatt hvis du samler flere forsikringer hos oss.

Hva dekkes?

Hytteforsikring kan tegnes for hytter og landsteder.

Hva som er omfattet av forsikringen

Hytteforsikring omfatter:

 • Bygning
 • Rettslig erstatningsansvar i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen
 • Rettshjelp: utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen
 • Utvendig vannbasseng
 • Gjerde og flaggstang
 • Hageanlegg

Hvilke skader dekkes

Skader på bygning og annet som omfattes av forsikringen dekkes hvis skaden skyldes:

 • Brann, eksplosjon og nedsoting
 • Lynnedslag og elektriske fenomener
 • Naturskade
 • Vann- og annen væskeskade ved brudd på rørledning, utstrømming fra brannslukkingsapparat eller lekkasje fra akvarium eller vannseng
 • Vann- og annen væskeskade på grunn av vanninntregning i bygning fra terreng
 • Hærverk
 • Annen plutselig og uforutsett skade på bygning

Super hytteforsikring

I tillegg til å dekke det samme som Standard Hytteforsikring, dekker Super Hytteforsikring:

 • Skade når vann over terrengnivå har trengt inn i bygning
 • Skade på bygning av insekter og dyr
 • Skade ved ekte hussopp
 • Skade ved utett våtrom


Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Hytteforsikring omfatter ikke:

 • Brygge, kaianlegg, veksthus eller lignende med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset
 • Kunstnerisk utsmykking

Skader som ikke dekkes

Standard hytteforsikring dekker ikke:

 • Skader i våtrom ved oversvømmelse fra gulvsluk
 • Svi- og gnistskade som ikke skyldes brann
 • Skader som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter eller sopp/råte
 • Skader som skyldes feil ved bygging av huset
 • Skader som skyldes sviktende drenering eller vanninntrenging gjennom utett grunnmur
 • Skader som skyldes ras på eller fra tak

Super hytteforsikring dekker ikke:

 • Sopp- og råteskade som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet
 • Skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende
 • Sopp- og råteskade på dører, yttervegg og alt utvendig treverk

Hva er egenandelen?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden. I Instabank er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris på forsikringen.

Er det noen unntak fra valgfri egenandel?

 • Ansvarsskade: kr 4.000
 • Rettshjelpsutgifter: kr 4.000 + 20 % av det overskytende
 • Naturskader: kr 8.000
 • Snøtyngdeskader: kr 10.000 med mindre høyere sum er avtalt
 • Frostskader: kr 12.000 + avtalt egenandel
 • Svikt i bygningskonstruksjonen: kr 16.000

Ved gjentatt vannskade, økes avtalt egenandel med kr 12.000.

Egenandelen reduseres med inntil kr 4.000 ved tyveri hvis FG-godkjent innbruddsalarm var i drift på skadetidspunktet.

Ved vanninntrengning (dekket på Super) gjennom pipe, flatt tak, terrasse er egenandel kr 16.000.

Kan jeg få forsikring til utleid bygning?

Vi forsikrer ikke bygninger til ren utleievirksomhet. Hvis boligen er midlertidig utleid, og bygningen er eller skal bli bebodd av forsikringstaker eller en i hans/hennes familie, kan vi tilby forsikring.

Hva gjør jeg hvis bygningen har hatt en tidligere skade fra sopp, råte eller insekter?

Dersom du har hatt sopp og råteskade tidligere, anbefaler vi at du får huset sjekket av Anticimex. Vi kan tilby Super dersom du har en godkjent rapport fra Anticimex.

Dersom bygningen allerede har eller har hatt angrep av sopp, råte eller insekter, ber vi deg kontakte kundesenteret vårt på telefon 21 51 93 10.