Hytteinnboforsikring


Hytteinnboforsikring

En hytteinnboforsikring sikrer verdier i din hytte. Ofte så har du mer innbo i fritidsboligen enn det du tror, for eksempel klær, møbler, og elektronikk.

Hos oss er det enkelt og greit å forsikre hytta di – vår forsikring dekker uforutsette hendelser og skader på dine eiendeler i hytta.


Sjekk pris


Våre dekninger

Super
Standard

Dekker tyveri fra bil, båt, campingvogn, container, skiboks og annen oppbevaringsboks. Også fra andre steder som er unntatt i standardvilkårene, med inntil 20 000 kroner. Tyveri fra bygningens utearealer dekkes med inntil 30 000 kroner.

Dekker skade ved brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag eller kortslutning.

Dekker skade ved utilsiktet utstrømming av vann eller annen væske ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

Dekker tyveri fra bygning. Tyveri fra boligens uteareal, er begrenset med tilsammen 10 000 kroner. Ved tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller/loft/garasje, er erstatningen begrenset med til sammen 30 000 kroner. Ved superdekning gjelder ikke denne begrensningen.

Dekker tap av matvarer i fryser ved for eksempel langvarig strømbrudd. Standard Hytteinnboforsikring dekker inntil 10 000 kroner. Super Hytteinnboforsikring har ubegrenset sum.

Tyveri av låst sykkel. Standard hytteinnboforsikring dekker inntil kr 5.000 per sykkel. Super hytteinnboforsikring dekker inntil kr 10.000 per sykkel.

Dekker skade som følge av for eksempel skred, storm, flom, stormflo og jordskjelv.

Forsikringen dekker utgifter til advokat i tvistesaker som gjelder deg og din familie, for eksempel eiendomstvister, nabotvister og tvist med håndverkere. Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 100 000.

Hytteinnboforsikring

En hytteinnboforsikring sikrer verdier i din fritidsbolig. De fleste har mer innbo i fritidsboligen enn det de tror, for eksempel klær, møbler, og elektronikk.

Skulle din fritidsbolig brenne ned, vil du få erstattet innbo inntil den forsikringssummen du har valgt. Tenk derfor nøye igjennom hvilke verdier du har.

Finn den beste forsikringen for dine behov

Våre kunderådgivere svarer gjerne på spørsmål om hvilken type hytteinnboforsikring som vil passe best for dine behov.

Skulle noe skje er det godt å slippe ekstra ventetid på forsikringen. Dette er vi i Instabank Forsikring klare over. Derfor strekker vi oss for å gi våre kunder et raskt skadeoppgjør. Vi gir deg også 10 % nettrabatt på forsikring av bil, hus, hytte og innbo, dersom du fullfører kjøpet på nett.

Hva dekkes?

Hytteinnboforsikring dekker skade på innbo og løsøre du har på hytta.

Hva som er omfattet av forsikringen

Innboforsikring, også kalt Hjemforsikring, er en kombinert forsikring som omfatter:

 • Innbo og løsøre
 • Rettslig erstatningsansvar i egenskap av privatperson etter gjeldende rett
 • Eget yrkesløsøre og varer
 • Rekonstruksjon av notater, manuskripter og tegninger
 • Løst tilbehør til motorkjøretøy
 • Fritidsbåt inntil 15 fot og utenbordsmotor inntil 10 hk
 • Varetilhenger

Hvilke skader dekkes

Standard hytteinnboforsikring dekker skader som er/skyldes:

 • Brann og nedsoting
 • Lynnedslag og elektriske fenomen
 • Naturskade
 • Vannskader
 • Tyveri, hærverk, ran og overfall
 • Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning

Super hytteinnboforsikring

 • Høyere forsikringssum for de fleste av dekningene i Standard hytteinnboforsikring
 • Tyveri fra bil, båt og campingvogn
 • Flytteforsikring under privat transport


Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Standard hytteinnboforsikring dekker ikke:

 • Løsøre i bygninger som er åpne for alle
 • Løsøre i fellesrom som fellesgarasje
 • Motorkjøretøy, samt fastmontert tilbehør og dekk/felger
 • Løsøre på brygge- og anleggsplass

Hvilke skader dekkes ikke

Standard hytteinnboforsikring dekker ikke skader som er/skyldes:

 • Sopp, råte eller bakterier
 • Vanninntregning som ikke er fra grunn eller terreng
 • Riper og lignende på glass og sanitærporselen
 • Svi- pg gnistskader som ikke har kommet som følge av brann

Super hytteinnboforsikring dekker ikke

 • Motorkjøretøy, samt fastmontert tilbehør og dekk/felger
 • Vanninntrenging som ikke er fra grunn eller terreng
 • Riper og lignende på glass og sanitærporselen
 • Svi- og gnistskader som ikke har kommet som følge av brann

Er det unntak fra den valgfrie egenandelen?

 • Ansvarsskade kr 4.000
 • Rettshjelpsutgifter kr 4.000 + 20 % av erstatningsgrunnlaget etter fradrag av egenandelen
 • Naturskader kr 8.000
 • Hvis FG-godkjent innbruddsalarm var i drift på skadetidspunktet, reduseres avtalt egenandel med kr 4.000.

Hva er egenandelen?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

I Instabank er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris på forsikringen.

Kan samboere ha felles innboforsikring?

Ja, forsikringen gjelder for samboer med felles adresse i Folkeregisteret.

Er det viktig å ha riktig forsikringssum på innbo?

Ja, fordi forsikringssummen angir hvor mye du maksimalt kan få igjen etter en eventuell skade.