Katteforsikring


Katteforsikring

Grunnforsikringen vår er dekning ved død. Vi anbefaler å utvide dekningen til å også inkludere veterinærutgifter og reseptbelagte medisiner. Kjøp av denne forsikringen forutsetter at du er totalkunde.

Katten er som en del av familien, og hos oss så er det enkelt og greit å forsikre den. Da trenger du ikke å bekymre deg for katten.


Sjekk pris


Våre dekninger

Død
Død og behandling

Dersom katten dør eller må avlives på grunn av dyrevernmessige hensyn.

Dersom katten skulle bli borte.

Nødvendige veterinærutgifter til undersøkelse og behandling av syk eller skadet katt.

Vår katteforsikring gir deg en god forutsetning for et godt og vellykket dyrehold.

Grunnforsikringen er dekning ved død. Vi anbefaler at du i tillegg velger å utvide dekningen med veterinærutgifter og reseptbelagte medisiner.

For å kjøpe forsikring må katten være være mellom 8 uker og 7 år, erstatningen reduseres gradvis fra det kalenderår dyret fyller 7 år.

Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at katten har fylt 10 år.

Forsikringen har en karenstid på 20 dager ved sykdom. Det betyr at sykdom som oppstår i løpet av de første 20 dagene av forsikringsperioden ikke er dekket.

Kontakt oss

Ring oss:

21 51 93 10

Send e-post:

kundeservice@forsikring.instabank.no

Hva dekkes?

Forsikringen kan tegnes for katter i aldersspennet 8 uker til 7 år.


Hva som omfattes av forsikringen

Katteforsikring gjelder for den katt som er navngitt i forsikringsbeviset.


Hvilke skader dekkes:

Dødsrisikoforsikring

Dødsrisikoforsikringen dekker hvis:

  • katten dør
  • katten blir borte
  • veterinær beslutter at katten må avlives som følge av sykdom eller ulykke

Veterinærutgiftsforsikring

Veterinærutgiftforsikring kan du tegne i tillegg til dødsrisikoforsikringen. Denne forsikringen dekker kostnader som følge av veterinærbehandling ved sykdom eller ulykke.

Erstatningen per skadetilfelle er begrenset oppad til kattens forsikringsverdi, maksimalt forsikringssummen.

Kontakt oss

Ring oss:

21 51 93 10

Send e-post:

kundeservice@forsikring.instabank.no

Hva er egenandelen på katteforsikringen?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

Egenandel regnes av veterinærutgifter og er:

  • 20 % når katten er yngre enn 8 år
  • 30 % når katten har fylt 8 år
  • 40 % når katten er 9 år eller eldre
  • Minste egenandel er kr 1.000 per skadetilfelle

Kreves det at katten er ID-merket?

Ja, vi forsikrer kun katt som er ID-merket.


Har kattens alder betydning for forsikringen?

Vi tilbyr forsikring av katt frem til året den fyller ti år. Forsikringen må være tegnet før fylte syv år.


Kontakt oss

Ring oss:

21 51 93 10

Send e-post:

kundeservice@forsikring.instabank.no