Motorsykkelforsikring


Motorsykkelforsikring

Alle registrerte motorsykler må ha ansvarsforsikring. Hvis du ønsker flere dekninger, kan du velge en av våre kaskoforsikringer i tillegg.

Hos oss er det enkelt og greit å forsikre motorsykkelen din. Selv om du er en forsiktig og ansvarlig sjåfør så kan det oppstå uventede hendelser i trafikken eller når motorsykkelen står parkert.


Sjekk pris

Våre dekninger

Kasko
Delkasko

Gjelder skade på, eller tap av, kjøretøyet som skyldes utforkjøring, kollisjon, velting eller hærverk.

Dekker skader på hjelm, kjøredress, hansker og støvler.

Dekker redning/veihjelp i de fleste europeiske land.

Dekker skade som følge av brann eller eksplosjon.

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Dekker skade som følge av hærverk.

Personskade på fører og passasjer. *Valgfri dekning

Dekker utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av det forsikrede kjøretøyet.

Dekker skade på personer. Denne type skade har ingen beløpsgrense. Dekker også skade på ting, med beløpsgrense på inntil 10 000 000 kroner.

MC-forsikring

Vi gjør det enkelt å kjøpe forsikring, og lønnsomt å bli værende som kunde. Vi tilbyr ulike typer MC-forsikring. Du velger selv hvilken kaskovariant du vil ha i tillegg til ansvarsforsikringen.

Hvis du har spørsmål om MC-forsikring, kan du snakke med en rådgiver på telefon 21 51 93 10.

Kontakt oss

Ring oss:

21 51 93 10 eller +47 21 51 93 10 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@forsikring.instabank.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Hva dekkes?

Ansvarsforsikring dekker kun skade du eventuelt påfører andre. Du kan velge delkasko eller kasko, som omfatter vognskade.

Ansvar

Ansvarsforsikring er obligatorisk når motorsykkelen er registrert. Denne forsikringen inkluderer erstatningsansvar etter bilansvarsloven, og dekker erstatning for:

  • Skade på personer uten beløpsgrense
  • Skader på ting på inntil kr 10 000 000

Delkasko

Delkasko dekker skade på - eller tap av - motorsykkelen som følge av:

  • Brann eller eksplosjonsfare
  • Tyveri eller hærverk ved forsøk på tyveri

I tillegg dekker delkasko redning/veihjelp i Europa og kjøredress, hjelmer, hansker og støvler til forsikret motorsykkel.

Kasko

Kasko dekker det samme som delkasko, og i tillegg dekkes skade på - eller tap av - motorsykkelen som skyldes:

  • Kollisjon
  • Utforkjøring
  • Velting
  • Hærverk


Kontakt oss

Ring oss:

21 51 93 10 eller +47 21 51 93 10 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@forsikring.instabank.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Hva dekker rettshjelpsforsikringen for MC-forsikringen?

Rettshjelpsforsikringen er inkludert i MC-forsikringen og dekker utgifter ved tvistesaker i egenskap av eier, bruker eller fører av MC-en.

Hva er egenandelen?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

I Instabank Forsikring er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris på forsikringen.

Kontakt oss

Ring oss:

21 51 93 10 eller +47 21 51 93 10 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@forsikring.instabank.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo