Mopedforsikring


Mopedforsikring

Alle registrerte mopeder må ha ansvarsforsikring. Hvis du ønsker flere dekninger, kan du velge en av våre kaskoforsikringer i tillegg.

Hos oss er det enkelt og greit å forsikre mopeden din. Selv om du er en forsiktig og ansvarlig sjåfør så kan det oppstå uventede hendelser i trafikken eller når mopeden står parkert.


  Har du noen spørsmål? Vi hjelper deg!


Våre dekninger

Mopedforsikring

Vi gjør det enkelt å kjøpe forsikring, og lønnsomt å bli værende som kunde. Vi tilbyr ulike typer mopedforsikring. Du velger selv om du vil ha kun ansvarsforsikring eller om du i tillegg velger delkasko, kasko eller superkasko.

For å få pristilbud på mopedforsikring, vennligst kontakt kundesenteret.

Disse vilkårene gjelder for mopedforsikring.

Hva som er omfattet av forsikringen

Ansvarsforsikring dekker kun skade du eventuelt påfører andre. Du kan velge delkasko-, kasko- eller kaskoforsikring som omfatter:

 • kjøretøyet, samt hjelm, kjøredress, hansker og støvler
 • rettshjelp - det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av den forsikrede kjøretøyet.

Ansvar

Ansvarsforsikring er obligatorisk når kjøretøyet er registrert. Denne forsikringen dekker erstatning for:

 • skade på personer uten beløpsgrense
 • skader på ting med inntil kr 10 000 000

Delkasko dekker

Delkasko dekker skade på – eller tap av – kjøretøyet som følge av:

 • brann eller eksplosjonsskade
 • tyveri eller hærverk ved forsøk på tyveri

I tillegg dekker forsikringen redning/veihjelp i Norden.

Kasko dekker

Kasko dekker det samme som delkasko, og i tillegg dekkes skade på – eller tap av – kjøretøyet som skyldes:

 • kollisjon
 • utforkjøring
 • velting
 • hærverk

Kaskoforsikring dekker også redning/veihjelp i de fleste europeiske land.Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Mopedforsikring omfatter ikke

 • bagasje og annet gods som fraktes med kjøretøyet
 • tapt arbeidsfortjeneste

Ansvar

Ansvarsforsikring dekker ikke:

 • skade på eget kjøretøy
 • redning/veihjelp

Delkasko

Delkasko dekker ikke skade på – eller tap av – kjøretøyet som skyldes:

 • kollisjon
 • utforkjøring
 • velting
 • hærverk

Delkasko dekker heller ikke redning/veihjelp utenfor Norden.

Kasko

Kaskoforsikring dekker ikke maskinskade.

Hva dekker rettshjelpsforsikringen for mopedforsikringen?

Rettshjelpsforsikringen er inkludert i mopedforsikringen og dekker utgifter ved tvistesaker i egenskap av eier, bruker eller fører av mopeden.

Hva er egenandel?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

I Troll Forsikring er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris på forsikringen.

Kontakt oss

Ring oss:

+47 21 93 31 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no