Tilhengerforsikring


Tilhengerforsikring

Du kan forsikre varehenger, båthenger og campingvogn. Kjøp av denne type forsikring forutsetter at du har bilforsikring hos Instabank.

Hos oss er det enkelt og greit å forsikre tilhengeren din. Med forsikring får du trygghet i hverdagen, og du kan konsentrere deg om det du skal gjøre.


Sjekk pris


Våre dekninger

Tilhengerforsikring

Tilhengerforsikring

Vi forsikrer varehenger, båthenger og campingvogn. I tillegg forsikrer vi ditt innbo i campingvognen.

Med campingvogn- og tilhengerforsikring dekkes kasko, brann og tyveri inntil den summen du selv har valgt.

Hva dekkes?

Tilhengerforsikring gjelder for norskregistrert tilhenger som er i privat bruk.Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Tilhengerforsikring dekker ikke:

  • Ansvarsskade på personer og ting
  • Gods som fraktes med tilhengeren

Brann- og tyveriforsikring

Brann- og tyveriforsikring dekker ikke skade som følge av:

  • Kollisjon
  • Utforkjøring
  • Velt
  • Hærverk

Er tilhenger dekket av innboforsikringen?

Under innboforsikringen er tilhengeren kun dekket ved brann og tyveriskader inntil kr 10.000 på Standard, eller kr 20.000 på Super.

For at tilhengeren skal være forsikret også når den er i bruk må du ha en egen tilhengerforsikring.

Er det noen unntak fra den valgfrie egenandelen?

Unntak fra den valgfrie egenandelen:

  • Ansvarsskade: Ingen egenandel
  • Rettshjelpsutgifter: kr 4 000 + 20 % av det overskytende
  • Veihjelp: kr 500

Hva er egenandelen?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

I Instabank Forsikring er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris på forsikringen.

Egenandelen ved veihjelp er kr 500.

Når trenger jeg grønt kort og hvordan får jeg det?

Grønt kort er et internasjonalt bevis på at bilen har gyldig ansvarsforsikring når du er i utlandet.

Enkelte land krever egen grenseforsikring i tillegg til grønt kort.

For mer informasjon om kjøring i ulike land, se Trafikkforsikringsforeningen.

NB! Skal du kjøre med tilhenger eller campingvogn i Tyskland må du sørge for å ha med Grønt kort også for denne, da Tyskland har innført selvstendig ansvarsforsikring for tilhenger og campingvogn.

Grønt kort får du ved henvendelse til vårt kundesenter på tlf. 21 51 93 10