Ulykkesforsikring


Ulykkesforsikring

Det er vanlig å ha ulykkesforsikring gjennom jobben, men det er ikke alltid at du likevel er dekket på fritiden. Det er viktig å sjekke dette. Det offentlige gir ikke en engangserstatning slik en ulykkesdekning gjør.

Ulykker kan skje, både på jobb og i fritiden. Dersom uhellet skulle være ute, så er det godt å vite at man har full dekning i ryggen.


  Har du spørsmål? Vi hjelper deg!